<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=857029864630621&amp;ev=PageView&amp;noscript=1 https://www.facebook.com/tr?id=857029864630621&amp;ev=PageView&amp;noscript=1 ">Mål effekten av din kampanje raskt, rimelig og enkelt.

Mål effekten av din kampanje raskt, rimelig og enkelt


Vær sikker på at du når frem med budskapet i din kampanje.

Vær sikker på at du når frem med budskapet i din kampanje.


Effektiv evaluering av dine kampanjer

Ved å gjennomføre en post-test kan du få tydelig svar på kampanjens gjennomslagskraft og hvordan kreativt materiell har fungert. Dette gir et godt grunnlag for å justere innhold til neste kampanje.


Hva gir post-test svar på?

Du får svar på hvor vellykket din kampanje var. Eksempler er; Er kampanjen tydelig på ønsket budskap og avsender? Er kampanjen godt likt, og evner den å styrke merkevaren? Gir reklamen et godt etterlatt inntrykk? Er kampanjen troverdig, attraktiv og relevant? Trigger kampanjen til ønsket atferd? Hvordan presterer kampanjen i forhold til benchmark?

Gjennomføring

Du legger inn dato for ønsket oppstart, reklamemateriell og reklamekanaler som skal testes, og det opprettes et eget bibliotek. Resultatene blir visualisert umiddelbart etter at siste intervju er gjennomført. Alle dine tester lagres i biblioteket og kan enkelt sammenlignes. Som standard gjennomføres 500 intervju i et representativt utvalg av målgruppen.

Rapportering

Resultatene visualiseres i vår dashboardløsning, Campaign Monitor. Her kan du se resultatene, lagre kampanjemateriell samt eksportere resultatene til andre formater som Excel og Powerpoint. Resultatene sammenliknes mot ulike benchmarks som egne tidligere tester, ulike bransjer eller kampanjer med lik mediemix. Penetrace sin benchmarkbase er trolig Nordens største med over 10 000 gjennomførte post-tester siden 2008.

Bestill i dag

Test din reklame for å sikre kunnskap og læring til neste kampanje. Prisen for en basic posttest er kr 35 000, men vi skreddersyr også etter behov. Legg inn enkel informasjon om din kampanje i skjemaet under, og vi kontakter deg umiddelbart.

campaign-monitor-dashboard

Det er enkelt å gjennomføre en post-test.

Bestill Post-test

Tenker du det er dyrt og tidkrevende å teste effekten av kampanjen din?

Det kan bli mer kostbart om du ikke tester den, mener senioranalytiker Line Arneberg i Penetrace.

"En kampanjetest vil avdekke styrker og svakheter i det kreative uttaket og gi deg nyttig innsikt i hva som bør justeres til neste kampanjeperiode. Hvis man ikke tester, risikerer man å bruke betydelige reklamekroner på noe man ikke vet om har fungert".

Har du spørsmål om effektmåling av kampanjer?

Send en mail til Line

 


line